تبلیغات
- - گونه شناسی سبک زندگی ( قسمت دوم)
-
پایگاه حجاب و عفاف شهرستان بیجار گروس پایگاه حجاب و عفاف شهرستان بیجار گروس پایگاه حجاب و عفاف شهرستان بیجار گروس پایگاه حجاب و عفاف شهرستان بیجار گروس پایگاه حجاب و عفاف شهرستان بیجار گروس
درباره وبلاگ


با عرض سلام و ادب ممنونم این وبلاگ را برای مطالعه انتخاب کرده اید. این وبلاگ در راستای آشنایی بیشتر با فرهنگ حجاب و عفاف و بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) برای کلیه علاقمندان و دوستداران اهل بیت علی الخصوص شهروندان بیجاری راه اندازی شده است. امیدوارم ساعات خوبی را با هم به کسب معارف فاطمی بپردازیم
از شما تقاضامندم لطف کنید و ما را با نظرات زیبای خودتون در این مسیر همراهی کنید

مدیر وبلاگ : رنجبران

××××××××××××××××
زهرا که عنایتش به دنیا برسد
باشد که به فریاد دل ما برسد
یا رب سببی ساز که در روز حساب
پرونده ما به دست زهرا برسد
××××××××××××××××
وقتی گدای فاطمه بودن برای ماست
احساس می كنم كه دو عالم گدای ماست

مدیر وبلاگ : اکبر رنجبران
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما در باره مطالب این وبلاگ چیست ؟


گونه شناسی سبک زندگی ( قسمت دوم)

دین در اسارت سبك زندگی


3-1-معنای زندگی در غرب

الف) هویت در سبك زندگی

در سبك زندگی امروزی، هویت بر مبنای پست مدرنیسم تعریف می شود كه هویتی غیرذاتی و سیال است. در این نوع هویت، هر فرد مجموعه ای از تعارض ها و اجزای گوناگون است. از دیدگاه پساساختارگرایان و پسامدرنیسم انسان معانی، اندیشه ها، نظریه ها و غیره همگی بر وحدت و هویت ظاهری، خود را تنها از طریق غیریت یا بیگانه سازی به دست می آورند. هویت پست مدرنی كه سبك زندگی ما را درگیر خود كرده است دارای خصوصیات زیر است:

1- این هویت ها چند پاره اند و ممكن است از چند بخش هویتی جهانی گرفته شده باشند و با هم سنخیت و وحدتی ندارند.

2- هویت ها اساساً از طریق زبان و نظام نمادها صورت می گیرند. در این نوع هویت، شكل و نماد و زبان آن نماد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در سبك زندگی، اهمیت معنایی اشیا و قدرت نمادسازی آن بالاتر است از اثر اولیه آن است.

3- هویت ها محصول روایت های رسانه ای و ساخته شده ای هستند كه ممكن است در گذشته فرهنگی جامعه حضور نداشته باشند.

4- هویت ها هر لحظه در حال تغییر و دگرگون شدن هستند، مانند گذشته نیست كه یك هویت بر اصول ثابت خود پایدار باشد.

5- مركزیتی برای این گونه هویت ها نمی توان در نظر گرفت و آن مركزیت سابق هویت ها كه غالباً از ساختارهای تاریخی و مذهبی گرفته می شد، در این نوع هویت، مورد تخریب قرار گرفته است.

6- در این نوع هویت فرایند شك اندیشی ها در مورد هویت های دینی- مذهبی و سنتی مورد تجلیل قرار گرفته و سعی می شود كه از مطلق نگری امور به نسبی گرایی در امور مذهبی گرایش پیدا كند.

7- در هویت پست مدرن و سبك زندگی، تمام نقاط اتكای سابق كه بر امور ماورایی و الهی تكیه داشت به ابزار و تجهیزات جدید تكیه می دهند و یك جایگزینی و جاگیری در امور اعتقادی فرد صورت می گیرد.

8- از آنجایی كه هویت پست مدرن توسط هنرپیشه ها، بازیگران و شخصیت های مشهور و رسانه ها در حال تغییر است هر چه وابستگی افراد به رسانه و شهرت بیشتر باشد انگیزه هویت چندپاره و نامتعادل در وی قدرت می گیرد.

9- میزان و مدت و نوع مواجهه افراد با شخصیت ها و هنرپیشه ها و حتی رسانه ها به سبك زندگی او تغییر و تلون و نمادسازی را با سرعت بیشتری طی می كند، به گونه ای كه امروز در روستاهایی كه كمتر از رسانه خبری هست، نوعی از ثبات زندگی با معنای واقعی و اولیه آن وجود دارد.

10- تأثیرپذیری زندگی از سبك زندگی كه میوه هویت مدرن و پست مدرن است معنای زندگی را دارای عدم ثبات كرده است و همین سبب شده كه كاركرد زندگی كه تولید آرامش و تعالی روانی است دچار كج كاركردی شود و معنای واقعی زندگی فهمیده نشود و در این زندگی است كه نابسامانی خانوادگی در این سال ها به رشد روزافزونی رسیده است.

ب) دین غربی وسیله ترویج سبك زندگی غربی!

یكی از فعالیت های عمده سبك زندگی مبحث مصرف گرایی است كه اولویت اصلی را در معرفی این زندگی دارد، اما اینكه دین خود عامل مصرف گرایی شود یكی از عجایبی است كه با دست كاری دین مهیا شده است.

همزمان با پیدایش وسایل ارتباطی جمعی آوانجلیسم كه تبلیغ مسیحیت را سرلوحه كار خود قرار داده است در ساختار و محتوای تبلیغات مذهبی خود تغییراتی را ایجاد كرده كه رنگ و بوی تبلیغات تجاری به خود گرفته. امروزه، هم در تبلیغات تجاری و هم در تبلیغات آوانجلیستی برای مشكلات اساسی و بزرگ زندگی بشر، راه حل های بسیار سهل و ساده ای پیشنهاد می شود. پیام هایی كه مردم از رسانه ها دریافت می كنند از آنان می خواهند با خریدن یك كالا یا با دادن پاسخ مثبت به عیسی مسیح(ع) زندگی خود را دگرگون كرده و به خوشبختی دست پیدا كنند. (فكورپور، 153،1386)

یكی از اقدامات مهم آوانجلیست ها در گسترش پیام های مربوط به مسیحیت استفاده از تبلیغات رسانه های نوین است.عصر مصرف گرایی نه تنها بر تجارتگاه تأثیرگذار بوده، بلكه فرهنگ دینی را نیز به عنوان نوعی كالا مورد تبلیغ قرار داده است و به دنبال مصر ف كنندگان است. در حقیقت، میان «تبلیغات تجاری» و «تبلیغات مسیحی» می توان همپوشانی های زیادی را جست وجو كرد. به عقیده «یالی» تبلیغات را از آن جهت می توان با مذهب مقایسه كرد كه تبلیغات تجاری به ما كمك می كند تا دنیای اطراف مان را درك كرده و جایگاه خود را در این دنیا بشناسیم. این كاركرد تبلیغات تجاری از طریق یكپارچه ساختن افراد با اشیا، آن هم در درون فضایی سحرآمیز و ماوراء الطبیعی انجام می پذیرد.(یالی، 217، 1989)یكی از اندیشمندان غربی بر این باور است كه امروزه سبك زندگی ما برگرفته از انجیل مصرف گرا و كالاگونه است. به عقیده «كاوانا» وجود تنش میان انجیل «كالاگونه» و انجیل «فردی» كه هر دو رقیب یكدیگرند از ویژگی های جامعه سرمایه داری معاصر است. هر یك از این دو رقیب در تلاشند. سلطه ای بر هوشیاری ما در ادراك مان از خویش و دنیای اطراف ایجاد كنند. انجیل كالاگونه به دلیل سازگاری و هم رنگ شدن با ارزش های جامعه ای كه فرهنگ مصرف بر آن سلطه دارد، در مباحثی مانند توضیح و تفسیر دنیای اجتماعی و همچنین تجربیات شخصی از انجیل فردی پیش گرفته است. قابلیت عرضه در بازار و همین طور قابلیت مصرف شدن، به عنوان هسته ارزش های انجیل گونه و فرهنگ مصرفی، ارزش هایی هستند كه انسان ها به واسطه آنها دست به تعریف از خود می زند. آنها در این روند، خود را به عنوان «اشیای قابل تعویضی می بینند كه هدف و ارزش شان بسته به میزان عرضه شان در بازار، مقدار تولیدشان و اندازه مصرف شان است.»كاوانا این تفكر را با سمت و سویی مذهبی بسط داده و بیان می كند كه شكل كالایی نوعی بت پرستی است كه در آن «محصول دست های خودمان را می پرستیم.» و با این كار «خودمان را در تصویر محصولات مان دوباره می سازیم.» (كاوانا، 11، 1984)

در جامعه بازاری- صنعتی پرسش «من كیستم؟» «تبدیل شده است به پرسش من در فرایند مصرف چه كسی می شوم؟ معنای كالا در نوع شخصیتی كه من دارم و شكل روابط من با دیگران چه تأثیری دارد؟ (لیس و دیگران ،234، 1986)

ج) شبه عرفان های ساختگی و سبك زندگی

غرب پس از گرفتار آمدن در بحران های گوناگون روحی و عاطفی با قدم گذاردن در عصر پست مدرن و پس از قرن ها مبارزه با معنویت گرایی باور كرد كه غیر از بعد مادی بعد فرامادی هم وجود دارد و باید به آن توجه كرد.

این احساس نیاز سبب استفاده فرصت طلبان شده است تا از بعد فرامادی زندگی انسان را تأمین كنند و برای فروش هر چه بیشتر دیدگاه های سودگرایانه شان، به خلق عرفان ها منهای شریعت بروند. اكنون بیش از دو هزار جریان معنویت انحرافی در اروپا وجود دارد و وجود همین تعداد نیز در آمریكا اعلام شده است كه البته بسیاری از آنان در ایران نیز شعبه دارند!

در سبك زندگی بخشی از زندگی كه در طلب معنویت و خدا است با نمادهایی از معنویت های ساخته دست بشر تكمیل می شود و از آنجایی كه این اندیشه انحرافی توان هدایت انسان را ندارد، تلاش بی رویه او برای آرامش حقیقی دامنه انحراف وی را بیشتر می كند.

علل پیدایش و شیوع اغواهای جدید و ترویج آن در سبك زندگی

1- امروزه با وجود اینكه جنگ های مذهبی در دستور فعالیت های امپریالیستی قرار گرفته است، حس شدید دین خواهی و علاقه ذاتی و فطری بشر به مسائل فطری با سرعتی بیشتر از گذشته در حال ریشه دواندن در جوامع غربی است و در حالی كه ادیان مسیحیت و یهودیت امروزی توان پاسخگویی به نیازها و سوالات مردم شان را ندارند، حاكمان و مسئولان دست به ساخت ادیان و معنویات انحرافی می زنند.

2- فروپاشی بنیادهای اخلاقی و دینی در قرن نوزدهم میلادی كه به دلیل عملكرد ناصواب كلیساها و دولتمردان صورت گرفت و پیدایش مكاتب مختلف انسان گرایانه و اومانیستی سبب شد فرقه های انحرافی شیوع بی سابقه ای داشته باشند.

3- با گسست تمدن مدرن از ریشه دینی، جامعه غرب مدرن دچار عدم وجود فلسفه اخلاقی و عمل فرد در جامعه شد و با درك این خلأ سعی در جعل و ایجاد معنویت های جدید در جامعه كرد تا بتواند بشر را در وادی گمراهی سرگردان كند و مانع از رسیدن او به پناهگاه مستحكم الهی شود.

شیوه های گسترش عرفان های نوظهور در سبك زندگی

عرفان های نوظهور در بین كسانی گسترش پیدا می كند كه سه ویژگی داشته باشند؛ اول، سطح متوسط به بالای مطالعه و كلاس فرهنگی، دوم، دارایی كافی برای تأمین هزینه های مربوط به خرید كتاب و نشریات، پرداخت شهریه برای دوره هایی كه برگزار می شود و سایر هزینه های جانبی و سوم، كمی فراغت كه فرصت پرداختن به اموری نظیر مطالعه و تمرینات شركت در دوره ها را فراهم سازد. (مظاهری سیف،170، 1391)

نوع برنامه های معنوی كه طبقه مرفه برای خود می پسندد و از آنها استفاده می كند، سبك زندگی معنوی آنها را شكل می دهد. برنامه ها، فعالیت ها و نمادهای معنوی كه در زندگی این طبقه وارد می شود، گونه هایی از سبك زندگی معنوی را پدید می آورد كه شاخصه های تكثرگرایی، احساس گرایی، ناعقل گرایی و خودمحوری به وضوح در آنها مشهود است.

دوخطر بزرگی كه از تغییرات سبك زندگی معنوی طبقه مرفه متوجه جامعه می شود، یكی این است كه این طبقه بر سایر طبقات اجتماعی اثرات بسزایی دارد و طبقات پایین تر می كوشند خود را با آنها منطبق سازند. از این جهت، آسیب هایی كه در این طبقه پیدا می شود، به صورت معیاری مقبول در تمام جامعه درمی آید، دیگر اینكه افراد طبقه مرفه معمولاً در موقعیت های قابل توجه اداری و دولتی هستند و تغییر سبك زندگی آنها در هویت نظام اسلامی تأثیر مستقیم دارد.( همان)

ویژگی های سبك زندگی فرقه های نوظهور

سبك زندگی فرقه های نوظهور دارای مشخصات و مولفه هایی است كه با شناخت آنها سبك زندگی معنای بیشتر خود را برای ما می شناساند. (كیانی، 90، 1391)

1- انسان محوری در برابر خدامحوری: در بسیاری از جریانات جدید معنوی اگر نامی از خدا به میان می آید، خدایی است كه فاقد اراده و اختیار و قدرت دخالت در جهان است. بدین سان كه اختیار اراده و قدرت مطلق از آن انسان ها است. جنبش های نوپدید دینی به واسطه پیروی از مولفه های مدرنیته بالاخص اومانیسم انسان را در مسند خدایی قرار می دهند.

2- تقابل با شریعت و گسترش لاابالی گری: شریعت دینی دارای مزیت های فردی و اجتماعی فراوانی است، اما تئوریسین های جنبش های نوپدید دینی، ابداع و ترویج نحله های معنویت گرایانه ای است كه در دل آنها مخالفت با شریعت شكل می گیرد، یعنی دین منهای شریعت، معنویت و عرفان منهای ضابطه، از این رو عرفان های نوظهور صرفاً به دنبال حذف شریعت و تخریب اصل ضابطه مندی جهان و قانونمداری آن هستند.

3- دنیاپنداری در برابر عاقبت اندیشی: انسان متأثر از دین توحیدی جهان مادی را به مثابه محیطی برای ساخت منزلگاه دائمی خود می پندارد، اما عرفان های نوظهور دنیاطلبی در علل سیاسی- اجتماعی فراوانی ریشه دارد كه یكی از بزرگ ترین اهداف آن، كنترل اعمال و رفتار انسان های اجتماعی است. یعنی از نام معنویت و عرفان استفاده می شود تا اعمال انسان ها در مسیر خواست حاكمان سیاسی ایجاد شود.

4- عشق جنسی در برابر عشق معنوی: در برخی از عرفان های نوظهور عشق جنسی دارای اهمیت فوق العاده است. در میان پیروان بسیاری از این نحله ها مفاسد اخلاقی زیادی گزارش شده است. برخی از این رهبران در اینگونه مفاسد دست داشته و از عاملان اساسی ترویج اعمال منافی عفت بوده اند. در جنبش های دینی سوءاستفاده از جنس زنان در قالب رابطه تاریك مراد و مریدی وجود دارد.

5- آسایش مادی در برابر آرامش معنوی: در عرفان های نوظهور وجود مطلق لایزال یعنی خداوند، جای خود را به انسان می دهد. در نتیجه آدمی آرامش را در دستاوردهای دنیوی جست وجو می كند، حال آنكه دستاوردهای دنیوی كه نمود آن برای نمونه در پیشرفت تكنولوژی مشهود است، خود یكی از عوامل سلب آرامش انسان مدرن است. 
نوع مطلب : سبک زندگی، 
برچسب ها : سبک زندگی، دین در اسارت سبك زندگی، هویت در سبك زندگی،
لینک های مرتبط :
اکبر رنجبران
پنجشنبه 21 دی 1391
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:02 ق.ظ
Right now it seems like Wordpress is the best blogging platform available right now.
(from what I've read) Is that what you are using on your blog?
جمعه 25 فروردین 1396 03:02 ب.ظ
Aw, this was a very good post. Spending some time
and actual effort to generate a really good article… but
what can I say… I hesitate a lot and never seem to get anything done.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای پایگاه اطلاع رسانی حجاب و عفاف شهرستان بیجار - محفوظ است