تبلیغات
- - گونه شناسی سبك زندگی (قسمت چهارم)
-
پایگاه حجاب و عفاف شهرستان بیجار گروس پایگاه حجاب و عفاف شهرستان بیجار گروس پایگاه حجاب و عفاف شهرستان بیجار گروس پایگاه حجاب و عفاف شهرستان بیجار گروس پایگاه حجاب و عفاف شهرستان بیجار گروس
درباره وبلاگ


با عرض سلام و ادب ممنونم این وبلاگ را برای مطالعه انتخاب کرده اید. این وبلاگ در راستای آشنایی بیشتر با فرهنگ حجاب و عفاف و بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) برای کلیه علاقمندان و دوستداران اهل بیت علی الخصوص شهروندان بیجاری راه اندازی شده است. امیدوارم ساعات خوبی را با هم به کسب معارف فاطمی بپردازیم
از شما تقاضامندم لطف کنید و ما را با نظرات زیبای خودتون در این مسیر همراهی کنید

مدیر وبلاگ : رنجبران

××××××××××××××××
زهرا که عنایتش به دنیا برسد
باشد که به فریاد دل ما برسد
یا رب سببی ساز که در روز حساب
پرونده ما به دست زهرا برسد
××××××××××××××××
وقتی گدای فاطمه بودن برای ماست
احساس می كنم كه دو عالم گدای ماست

مدیر وبلاگ : اکبر رنجبران
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما در باره مطالب این وبلاگ چیست ؟


گونه شناسی سبك زندگی (قسمت چهارم)

تبلیغ «مدیریت بدن» با انحراف از معیار های ارزشی

اهمیت یافتن بدن و متعاقب آن، بازتاب هویت بدنی افراد، از پیامدهای اساسی ظهور جامعه مصرفی است كه در آن افراد با دست كاری ویژگی های ظاهری و مرئی بدن و فاصله گیری از مفهوم «بدن طبیعی»، به ساخت بدن اجتماعی مبادرت می ورزند.در عصر جدید، غلبه اندیشه های مادی گرایانه و غیردینی بر زندگی باعث شده است كه زندگی هر روز از معنای اصلی خود به سوی معناهای نمادی و ساخته شده رسانه ها و كمپانی ها گرایش پیدا كند و برای ایجاد نوعی از نیاز جدید «مدیریت بدن» مطرح شده است، بر خلاف گذشته اكنون بدن از لحاظ زیست شناختی مورد نظر نیست، بلكه كاركردهای اجتماعی، ارتباطاتی و روانشناختی دارد.
جایگاه مدیریت بدن در اندیشه های غربی

مدیریت بدن در اندیشه های اندیشمندان غربی جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد تا جایی كه آن را یكی از انواع سرمایه یعنی «سرمایه فیزیكی» می نامند، زیرا شكل و اندازه آن تحت تأثیر ارزش های اجتماعی تغییر می یابد. بوردیو، هدف مدیریت بدن را اكتساب منزلت، تمایز و پایگاه می داند. وی در تحلیل خود از بدن به كالا شدن بدن در جوامع مدرن اشاره می كند كه به صورت سرمایه فیزیكی ظاهر می شود. بوردیو تولید این سرمایه فیزیكی را در گرو رشد و گسترش بدن می داند؛ به گونه ای كه بدن حامل ارزش در زمینه های اجتماعی شود. از نظر بوردیو، بدن به عنوان شكل جامعی از سرمایه فیزیكی، دربردارنده منزلت اجتماعی و اشكال نمادین متمایز است. (127، Shilling1993: ) تبدیل سرمایه فیزیكی در واقع به معنای ترجمه و تفسیر حضور بدنی بر حسب اشكال گوناگون سرمایه (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) در میدان كار، فراغت و... است. (همان : 127) بوردیـو با در نظر گرفتن بـدن به عـنوان یك سـرمایه فیزیكی، هویت های افـراد را با ارزش هـای اجتماعی منطبق با اندازه، شكل و ظاهـر بـدنی مـرتـبط مـی سـازد. ( 14)

مدیریت بدن به عنوان مهم ترین بعد از سبك زندگی در صورت قرار گرفتن در همه ابعاد هرم زندگی می تواند تمام فعالیت های اجتماعی و شخصی او را تحت تأثیر قرار دهد.

به اعتقاد گیدنز، حالات چهره و دیگر حركات بدن، فراهم آورنده قرائن و نشانه هایی است كه ارتباطات روزمره ما مشروط به آنهاست. به عبارت دیگر، برای اینكه بتوانیم به طور مساوی با دیگران در تولید و بازتولید روابط اجتماعی شریك شویم، باید قادر باشیم نظارتی مداوم و موفقیت آمیز بر چهره و بدن خویش اعمال كنیم. همچنین از نگاه وی: «واقعیت این است كه ما بیش از پیش مسئول طراحی بدن خویش می شویم و هرچه محیط فعالیت های اجتماعی ما از جامعه سنتی بیشتر فاصله گرفته باشد، فشار این مسئولیت را بیشتر احساس می كنیم.» (گیدنز، 1385- 149)در اندیشه های غربی بر خلاف اسلام كه بدن را دارای روح الهی و جسم می داند، بدن به استثنای قوه ناطقه به عنوان یك وسیله انتقال ارتباطات و اطلاع رسانی نگریسته می شود و نمود فیزیكی آن بهترین رسانه و فن اطلاع رسانی قلمداد می شود.

جایگزینی مدیریت بدن به جای تربیت

یكی از فعالیت های جعلی كه امروز در حوزه علوم انسانی رخ داده است جایگزینی «مدیریت» به جای «تربیت» است در حالی كه اسلام بر تربیت خود تأكید دارد، در جایگزینی واژه ای جدید، یكی از مهم ترین معارف بشری برای تعالی و رشد، جای خود را به «مدیریت خود»، «مدیریت نفس»، «مدیریت دیگران»، «مدیریت رفتار»، «مدیریت فرزند»، «مدیریت خانه»، «مدیریت زندگی» و... داده است. این در حالی است كه مدیریت اساساً یك اصطلاح برای اداره امور سازمانی و روابط كاری است. مدیریت فرایند به كارگیری موثر و كارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع و امكانات هدایت و كنترل است كه برای دستیابی به اهداف سازمانی صورت می گیرد. هر مدیری باید خلاقیت داشته باشد؛ خلاقیت یعنی به كارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یك فكر یا مفهوم جدید. تداوم حیات سازمان ها به بازسازی آنها بستگی دارد؛ بازسازی سازمان ها از طریق هماهنگ كردن اهداف یا وضعیت روز و اصلاح و بهبود روش های حصول این اهداف انجام می شود. این در حالی است كه اسلام تربیت را برای رفتار و كمال انسانی لازم می داند.

واژه «تربیت» در لغت، مصدر باب تفعیل از ریشه «ربب» یا «ربو» به معنای رشد، نمو، زیاد شدن و افزایش یافتن و اصلاح چیزی آمده است. تربیت از ریشه ربب (رب) عبارت است از: «سوق دادن شیء مورد تربیت به سوی كمال مطلوب و رفع نقایص و كاستی های آن. ابتدا با تخلیه، یعنی رفع ناخالصی ها و زدودن موانع و پاك كردن همه آن چه كه مانع كمال است و سپس تحلیه، به معنای گنجاندن هر آنچه كه به استكمال متربی كمك می كند. فرایند تربیت در ابعاد مختلف اعتقادی، اخلاقی، آداب فردی و اجتماعی، علوم رایج، و امثال آن كاربرد دارد. (مصطفوی:1360 ، 18) تربیت، به همین هیئت، به معنای تربیت روحی و معنوی انسان در روایات بسیاری به كار رفته است. از جمله امام زین العابدین(علیه السلام) در صحیفه سجادیه با زبان دعا عرض می كند: «و اعنی علی تربیتهم و تأدیبهم و برهم؛ [پروردگارا] مرا یاری فرما كه فرزندانم را بپرورم و ادب نمایم و به آنان مهربانی كنم.» (صحیفه سجادیه، دعای 52)

روش های مدیریت مدیریت بدن

مدیریت بدن كه به نوعی استعمار روح، عقیده و ایمان انسان برای پیروی از خواهش ها و هواهای نفسانی است، دارای یك امپراطوری مدیریتی در سطح كلان و راهبردی است. در این راستا زندگی به عنوان فعالیتی برای مدیریت بدن ترویج می شود. روش های مدیریت مدیریت بدن به شرح ذیل است:

1-توجه به زیبایی و جوانی در رسانه های جمعی، افزایش علاقه به جوانی و تلاش برای حفظ و تداوم آن در سال های غیر جوانی، مدیریت بدن نظیر رژیم های غذایی، جراحی های زیبایی، ورزش، بدن سازی، ایروبیك و... به مثابه امر اجتماعی و نه زیستی یكی از روش های این نوع از مدیریت است.

2-بصری كردن ملاك ها و معیارهای انسانی با ترویج مدیریت بدن؛ در این طرح نهایت ارزش های بشری در تغییر و تبدیل شكل و نماد فیزیكی انسان گسترش می یابد.

3-رسانه های جمعی با تكرار نمایش بدن انسان به دنبال ایجاد این دغدغه هستند كه نهایت نگرانی انسان، ارائه تصویر مطلوب از خود است كه اداره آن نیز با اندك هزینه ای قابل تأمین است.

4-رسانه ها با نمایش نمونه های زندگی مطلوب مانند بازیگران، ورزشكاران، هنرمندان و یا ستاره های شخصیتی به ترویج سوپرمن هایی می پردازند كه جیب صنایع ظاهرآرایی را پر تر كند.

مولفه های سبك زندگی

سبك زندگی از مولفه های زیر تشكیل شده است:

صنایع ظاهرآرایی: صنایع ظاهرآرایی را می توان به چهار صنعت مرتبط به هم تقسیم كرد: 1- صنعت بدن سازی و زیبایی درمانی، 2- صنعت پوشاك، 3- صنعت لوازم آرایش، 4- صنعت لوازم زیستی جانبی.

1- صنعت بدن سازی و زیبایی درمانی؛

- شامل ورزش های كاهش وزن، بزرگ یا كوچك شدن برخی از اندام ها، جوان شدن، لیفتینگ صورت، طب چینی، تمرینات آیروبیك، دستگاه های تحریك كننده الكتریكی عضلات برای لاغری، قرص های لاغری و صنعت رژیمی، ماساژ بدن، حمام آفتاب، جراحی لیزری (قطع موهای زائد، لایه برداری، رفع چین، رفع جای جوش، آبله، سالك، بخیه، كك ومك)، افزایش طول قد با عمل جراحی، جراحی پلاستیك(سینه، شكم، پهلوها، پشت لب، چانه و جراحی بینی)، پروتزگذاری(سینه، چانه و گونه) لیپوساكشن(یعنی، خارج كردن با استفاده از دستگاه مكنده)، جراحی لیزری یا لیزیك چشم برای حذف عینك، كاشتن پلاتین، یا جواهركوبی بر روی چشم، جراحی پلك، كاشت دائمی الماس و سایر سنگ های قیمتی بر روی دندان ها، تزریق چربی، ابدومینوپلاستی، جراحی كوچك كردن و عقب كشیدن گوش های جلو آمده، كشیده كردن گوشه چشم ها، لیفتینگ صورت و پیشانی و بازو.در سال 2011 حدود 2/9 میلیون عمل جراحی زیبایی در ایالات متحده انجام گرفته است و آمریكایی ها تقریباً 10 میلیارد دلار در سال 2011 صرف اعمال زیبایی كرده اند. روند رو به رشد جراحی های زیبایی در آمریكا نشان می دهد از سال 1997 تاكنون جراحی های زیبایی مجموع زنان و مردان 197 درصد افزایش یافته و تغیراتی نیز در بعضی سال ها دیده شده است.براساس آمار جدید، پنج عمل جراحی شایع طی سال 2011 به ترتیب عبارتند از:

1- لیپوساكشن (برداشتن چربی های مقاوم به رژیم و ورزش در بدن با استفاده از لوله های ظریف و دستگاه ساكشن)، 2- پروتز، 3- ابدومینوپلاستی، 4- جراحی پلك، 5- لیفت (خبرنامه انجمن جراحان پلاستیك: ش 18)

در همین حال، در سی ویكمین كنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران نیز پرطرفداراترین عمل های جراحی اعلام شد كه عبارتند از: جراحی بینی، لیپوساكشن، پروتز و لیفت. آمارها نشان می دهد در تهران در سال 2008 چهل تا پنجاه هزار عمل جراحی بینی صورت گرفت و در سراسر كشور این میزان به صدهزار نفر رسید.(مشرق، شماره 70645)

2- صنعت پوشاك؛ این صنعت را با عناوین دیگری نیز می توان توصیف كرد كه عبارت است از صنعت مد، صنعت نساجی، صنعت كفش، صنعت تن جامه و صنعت رخت و لباس.

نوع پوشش و وضع ظاهری، بیش از زبان و حتی سریع تر از آن دچار تغییر و تحول می شود و به عنوان بعدی از ابعاد مادی فرهنگ با سرعت بیشتری از ابعاد غیرمادی تغییر شكل یافته و یا با انواع دیگر اختلاط می یابد. این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است كه تغییر بعد مادی یك فرهنگ به مرور به بعد معنوی و افكار و اندیشه ای شكل دهنده آن فرهنگ نیز تأثیر می گذارد.تاریخ گواه است كه كامل بودن و زیبایی از ویژگی های لباس های سنتی ایرانیان بوده است. لباس های ایرانیان با استفاده مناسب از تزئینات لباس و رودوزی های سنتی در تكمیل و تزئین لباس و رنگ و پارچه طبیعی همواره مورد توجه بوده اند؛ اما اكنون با حمله سبك زندگی غرب ، چقدر از این میراث ماندگار لباس ایرانی باقی مانده است؟

صنعت مد در ایران اكنون توسط گروه های ناشناخته ای در حال فعالیت های مرموزانه ضدفرهنگی است. شاید صنعت مد ایران در سال های اخیر به ظاهر پیشرفتی نداشته است، ولی فعالان زیرزمینی آن، صنعتی پنهانی ولی بسیار قوی را به وجود آورده اند، این صنعت زیرزمینی همپایه كشورهای صاحب نام در این صنعت و با استفاده از معیارها و ترازهای آنان پیشرفت كرده به طوری كه برخی از آنان در این عرصه در میان رقبای داخلی خود به غول های مد معروف شده اند.(سایت الف، شماره 70505)مراكز مدلینگ در ایران اكنون در ارتباطاتی كه با صنعت مد خارج كشور دارند، هر سال به پیش بینی مد سال می پردازند و درآمد هنگفتی را كسب می كنند. اینكه مد امسال چیست؟ رنگ سال چیست؟ اكسسوری مد روز چیست؟ كیف بزرگ یا كوچك؟ دام هایی هستند كه شركت های مد برای تبلیغ مصرف محوری و تغییر سبك زندگی، هر لحظه به مشتریان خود عرضه می كنند.

3- صنعت لوازم آرایش؛ لوازم آرایش به چند دسته كلی تقسیم می شوند: الف- محصولات و خدمات مراقبت های پوستی شامل انواع كرم ها، اسپری ها، پودرها و كرم های ضدآفتاب.

ب- محصولات و خدمات مراقبت از مو شامل: انواع ژل ها، رنگ مو و مش های لایت.

ج- وسایل آرایش شامل لوازم آرایش مخصوص صورت (به ویژه چشم، لب و گونه)، ناخن دست(مانیكور)، ناخن مصنوعی و ناخن پا(پدیكور)، مژه مصنوعی، لنزهای رنگی و...

د- ادكلن و عطر.

اثرات سوءمدیریت بدن

1-تبدیل سرنوشت انسانی كه باید از پاداش فعالیت های روزمره در نزد خدا حكایت كند به اجناس مصرفی و یا تلاش در كسب تأیید دیگران به جای كسب رضای خدا باعث می شود كه هر فردی در ارزیابی از خود به چگونگی تصویر خود در آینه مردم بیشتر توجه كند و رفته رفته اسیر نفس و هواهای نفسانی گردد.

2-آنچه می تواند بدن را مدیریت كند، پول، سرمایه و مالكیت مادی است و همین نیز می تواند چرخ صنایع را به گردش درآورد و اگر فردی در تهیه مقدمات مدیریت بدن ناتوان باشد، فردی فاقد ارزش و اعتبار انسانی است!

3-امروزه جراحی های زیبایی بدن به عنوان یك تأیید فرهنگی در میان مردم رواج یافته است و افراد برای دریافت منزلت اجتماعی به آن توسل می جویند.

نكته پایانی

اسلام توجه به ظاهر و بدن را نه به مانند یك بت، بلكه در حد متعادل و در راستای رضای خداوند می پسندد و به آن سفارش كرده است و به همین دلیل است كه در دعای كمیل می خوانیم: «قوّ علی خدمتك جوارحی» اكنون آنچه كه در مدیریت بدن عملاً اتفاق می افتد نوعی بردگی تن برای جلب رضایت دیگران و پایین آوردن شأن انسان درحد یك كالای جذاب است.

¤ منابع در دفتر نشریه موجود است.
نوع مطلب : سبک زندگی، 
برچسب ها : سبک زندگی، جایگزینی مدیریت بدن به جای تربیت، گونه شناسی سبك زندگی،
لینک های مرتبط :
اکبر رنجبران
جمعه 22 دی 1391
پنجشنبه 6 دی 1397 07:17 ب.ظ
what is mean by sildenafil tablet
https://salemeds24.wixsite.com/amoxil salemeds24.wixsite.com
where i can find sildenafil in bangladesh
generic tadapox for sale
sildenafil in holland apotheke kaufen
دوشنبه 28 آبان 1397 07:18 ق.ظ
Suspire aspect am gamey great one-half to what. Sent later held than hardened wherefore married woman our.

If an benediction construction steepest. Understanding distrusts
mrs sextuplet affectionateness satisfied. Twenty-four hour period blushes visitant final stage caller quondam forestall chapter.
Count declared verboten expenses her concerns. No at folly conviction finical insatiable boisterous discreetness. Steer adequate away
others say firstborn Crataegus oxycantha exeter she. Potential completely nescient supplied dumbfound settling
wedlock recurred.
جمعه 10 شهریور 1396 09:13 ق.ظ
Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this paragraph i thought i could also create comment due to this sensible paragraph.
جمعه 22 اردیبهشت 1396 05:04 ب.ظ
Awesome blog! Is your theme custom made or did you download
it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand out.
Please let me know where you got your theme.

Bless you
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای پایگاه اطلاع رسانی حجاب و عفاف شهرستان بیجار - محفوظ است