تبلیغات
- - گونه شناسی سبك زندگی ( قسمت ششم )
-
پایگاه حجاب و عفاف شهرستان بیجار گروس پایگاه حجاب و عفاف شهرستان بیجار گروس پایگاه حجاب و عفاف شهرستان بیجار گروس پایگاه حجاب و عفاف شهرستان بیجار گروس پایگاه حجاب و عفاف شهرستان بیجار گروس
درباره وبلاگ


با عرض سلام و ادب ممنونم این وبلاگ را برای مطالعه انتخاب کرده اید. این وبلاگ در راستای آشنایی بیشتر با فرهنگ حجاب و عفاف و بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) برای کلیه علاقمندان و دوستداران اهل بیت علی الخصوص شهروندان بیجاری راه اندازی شده است. امیدوارم ساعات خوبی را با هم به کسب معارف فاطمی بپردازیم
از شما تقاضامندم لطف کنید و ما را با نظرات زیبای خودتون در این مسیر همراهی کنید

مدیر وبلاگ : رنجبران

××××××××××××××××
زهرا که عنایتش به دنیا برسد
باشد که به فریاد دل ما برسد
یا رب سببی ساز که در روز حساب
پرونده ما به دست زهرا برسد
××××××××××××××××
وقتی گدای فاطمه بودن برای ماست
احساس می كنم كه دو عالم گدای ماست

مدیر وبلاگ : اکبر رنجبران
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما در باره مطالب این وبلاگ چیست ؟

گونه شناسی سبك زندگی ( قسمت ششم )

سبك زندگی و هویت

مقدمه

سبك زندگی و هویت دو مقوله ملازم همدیگر و پیوسته اند، اكنون صور نوین هویت اجتماعی مبتنی بر سبك زندگی است و این روش الگومند مصرف كه با درك و ارزشگذاری كالاها همراه است ما را به ایجاد یك هویت جدید با تكیه بر مصرف می رساند. زندگی هویتی امروز بخش قابل توجهی از تأثیر خود را از افزایش نقش نمادها، نشان ها و گروه های كالایی كه به تولید نشانه برای شخص می پردازند، گرفته است. اعمال نفوذ سبك زندگی در انسان امروزی از او موجودی چند هویتی یا بی هویت ساخته است كه بی توجهی به آن می تواند هویت ملی و امنیت ملی را حتی با مشكل مواجه كند.

تعریف هویت

هویت را به معنای یكی شدن خود یا «یكی شدن خود با دیگران» و چیستی فرد تعریف می كنند و هویت هر پدیده ای همان ماهیت وجود اوست. همچنین گفته می شود نشانه تمایز یك فرد با دیگران نیز از همان هویت سرچشمه می گیرد.

در هویت است كه انسان برنامه رسیدن به خود، دیگران و خدا را دنبال می كند. بر اساس نظریه هویت، فرایند هویت یك سیستم كنترل است كه مجموعه ای از هنجارها و ضدهنجارها را در فرد و جامعه به وجود می آورد. هویت مجموعه معانی است كه چگونه بودن را در خصوص نقش های اجتماعی به فرد القا می كند و یا وضعیتی است كه به فرد می گوید او كیست و مجموعه معانی را برای فرد تولید می كند كه مرجع كیستی و چیستی او را تشكیل می دهد. (جنكینز، 1381، 5)

همچنین نیز گفته می شود كه هویت منبع معنا برای كنشگران است و به دست آنها از رهگذر فرایند فردیت بخشیدن ساخته می شود. هویت، هم فرد را معرفی می كند و هم راه او را در معنا بخشیدن به رفتارها، گفتارها، نمادها و اشكال آماده می نماید.

كاركرد هویت

مهم ترین كاركرد هویت ایجاد پیوستگی و همانندی است. در شكل دهی، ساماندهی و سازماندهی هویت هر فرد، دو عنصر دخالت دارد كه عبارتند از: تعریف ما از خود و تعریف ما از دیگران. (كاردان، 1372)در تعریف درونی ما از خود این نكته اهمیت دارد كه هر فردی چه ارزیابی از ارزش درونی و بیرونی خود دارد و چگونه حاضر است آن را ارتقا دهد، معرفی و بازنمایی كند او نیز ممكن است به این بیندشد كه تا چه حد از هویت سابق خود را از یاد ببرد و در آن تجدیدنظر كند.هویت جمعی ما نیز نشأت گرفته از هویت های فردی است كه مانند قطرات باران هویت دریا را شكل می دهد، این نوع از هویت ممكن است از هویت های متعدد دیگری مانند هویت جنسی، هویت نژادی، هویت زبانی، هویت قومی و ... نیز تشكیل شده باشد، اما با مجموع آنها می توان به هویت جمعی رسید. بنابراین هویت جمعی عبارت است از شیوه مشترك در نحوه تفكر، احساسات و تمایلات یك گروه كه نوعی احساس تعهد و تكلیف نسبت به گروه را برمی انگیزد.آنچه در این نوع از هویت اهمیت دارد تأثیر هم افزایی و تبدیل انرژی های فردی به سینرژی گروهی و جمعی است كه اقتدارآفرین و اثرگذار است.هویت جمعی را هویت ملی نیز می گویند كه دارای ابعادی شامل سرزمین، فرهنگ و زبان است. البته برخی نیز ابعاد هویت ملی را در هفت محور اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی و زبانی دسته بندی كرده اند. (حاجیانی، 1379، 123)اما جامع ترین هویت جمعی نزد مردم، هویت ملی نامیده می شود كه نوعی احساس پایبندی، دلبستگی و تعهد به اجتماع ملی است و جزئی از هویت فرد است.

رابطه سبك زندگی و هویت

سبك زندگی و هویت دارای ارتباط تعاملی، درونی، ساختاری هستند، این دو آنگونه به هم آمیخته اند كه به سختی می توان آنها را از هم تفكیك و جدا كرد. همانگونه كه هویت افراد سبب تمایز و تشخص آنها نسبت به همدیگر می شود، سبك زندگی نیز الگویی است برای متمایز و متفاوت شدن مردم از یكدیگر. به كمك سبك زندگی می توان معنای هویت یابی افراد را بازشناخت و آن را تحلیل كرد؛ سبك زندگی می تواند هویت را در خود هضم كند و با آن سازگار شود.

هویت نیز این قدرت را دارد كه سبك زندگی را متحول كرده و آن را بر اساس خواسته خود تغییر دهد.

در ادبیات جامعه شناسی از مفهوم سبك زندگی دو گونه مفهوم سازی متفاوت ارائه شده است كه البته در این دو نوع مفهوم سازی هیچ گونه تناسخی با رابطه آن و هویت مشاهده نمی شود؛ در معنای اول؛ سبك زندگی معرف ثروت و موقعیت اجتماعی افراد است و اغلب به عنوان شاخصی برای تعیین طبقه اجتماعی به كار می رود. (مربوط به دهه 1930)، اما در برداشت دوم سبك زندگی نه راهی برای تعیین طبقه اجتماعی، بلكه مفهومی است كه فقط در متن تغییرات فرهنگی عصر مدرنیته و رشد فرهنگ مصرف گرایی معنا پیدا می كند. در این معنا تعریف سبك زندگی راهی برای تعریف ارزش ها، نگرش ها و رفتارهای افراد است كه با هویت آنان ارتباط می یابد. در هر جامعه ای برای برنامه ریزی و مدیریت ساختاری و زیربنایی ضروری است تا تصویری از وضعیت شیوه زندگی و رفتار مردم آن جامعه در دست باشد. به تعبیر «دیوید چنی» هرگونه سیاست اجتماعی كه به تغییر و مدیریت اجتماعی توجه دارد باید متوجه منظومه خاص و سلسله مراتب معنادار چشم اندازهای سبك زندگی باشد. (چنی، 1378، 61)

چشم اندازهای سبك زندگی ضمن تأثیر بر هویت شخصی افراد به آرامی به دلیل رقابت ها و چشم و هم چشمی و تعاریف جدید از خود بر حوزه هویت جمعی و ملی اثر می گذارند.

مراتب هویت

هویت را به دو سطح فردی و جمعی تقسیم می نمایند و زیرا انسان دارای دو گونه خود است؛ خود فردی و خود اجتماعی.

هویت فردی: در هویت فردی تأكید بر تفاوت است یعنی خصایصی كه فرد را از دیگران جدا و متمایز می سازد. فرد دارای اهداف، منافع و مصالح خاص ناشی از پندارهای خویش است، این پندارها شامل حوزه های «روابط میان فردی» و «اعتقادات مذهبی»، «نگرش نسبت به خود» است. (نوابی نژاد، 1383)

هویت فردی بیشتر در روابط بین شخصی شكل می گیرد، فرد در تلاش است كه با رفتار خود شخصیت خود را به دیگران عرضه كند.

هویت فردی عقاید، انتظارات، ارزش ها، سلوك شخصی و حتی شیوه بیان زبان و بیان بدن را در بر می گیرد.

سبك زندگی فردی مشتمل بر همین احساس هویت فرد است كه بر اساس انتظاراتی كه فرد از خود در نسبت با دیگران احساس می كند مستلزم به رعایت آن می شود. در هویت شخصی، سبك زندگی نیز اهمیت فردی دارد.

هنگامی كه هویت فردی فرد تغییر می كند سبك زندگی فردی او نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. رابطه هویت فردی و سبك زندگی بسان رابطه ریشه و درخت است.

هویت اجتماعی(جمعی)

هویت جمعی، هویت گروهی است كه یك جمع را از دیگر جمع ها جدا می كند ، بنابراین هویت جمعی در معنی همسانی با دیگران، با پیوستگی و عضویت افراد در گروه ها و مقوله ها ارتباط دارد بدین معنی كه در این رویكرد افراد بر اساس شباهت ها وهمسانی های شان با یكدیگر در مقوله هایی دسته بندی می شوند.(ابوالحسنی، 1388، 30)

با توجه به تعاریف فوق هرگونه تغییر در هویت فردی سبب تغییر در هویت اجتماعی می شود، یعنی اگر فردفرد هر جامعه ای درصدد باشند كه به صورت خواسته یا ناخواسته ارزش های زندگی خود در شكل و محتوا تغییر دهند در طول زمان هویت اجتماعی نیز دچار تغییر می شود و این تغییر در نهایت به سمت تغییر در هویت ملی نیز منجر می شود. هویت ملی یكی از انواع هویت جمعی است كه در نحوه تفكر، ارزش ها، نگرش ها، نمادها، رویكردها، تعهد، احساسات و تمایلات یك گروه را نسبت به هم برمی انگیزاند. این احساس تعهد و تعلق به همدیگر سبب یك نوع پیوستگی اجتماعی می شود و به یك قدرت اجتماعی منتهی می شود. سبك زندگی یكی از عواملی است كه می تواند احساسات و تعلقات و حتی تعهدات اجتماعی را در مسیری كه منتهی به سعادت جمعی است نسبت به همدیگر برانگیزاند یا آنكه افراد جامعه را به حس عدم تعهد و گریز از ارزش ها و نهادهای همگرای اجتماعی سوق دهد. صاحب نظران معتقدند كه بیشترین برداشت افراد از خویشتن به برداشت و تصور دیگران نسبت به ما وابسته است اگر نگرش دیگران در مورد ما تغییر كند برداشت، نیز از خودمان تغییر خواهد كرد. بنابراین «من» یا «خود» در افراد تحت تأثیر دیگران قرار دارد، زیرا رفتار و هویت افراد تا زمانی ثابت و قابل پیش بینی است كه میان تصور فرد از خود و نگرش دیگران نسبت به او ثبات و هماهنگی وجود داشته باشد. اگر فرد به این نتیجه برسد كه طرز تلقی دیگران به رفتار او تغییر كرده است هویت خود را تغییر می دهد. بر این اساس «من فاعلی» یا هویت فردی و «من مفعولی» یا هویت اجتماعی در جریان تجارت و فعالیت های اجتماعی شكل می گیرد، من فاعلی بیانگر وجه نظر دیگر و من مفعولی مجموعه ای سازمان یافته از نظرات متظاهر دیگران است، كه حاصل مجموعه ای از رفتارهای شكل گرفته بر اساس آموخته رفتار اجتماعی است. من اجتماعی تبلور ارزش ها، هنجارها و اخلاقیات جامعه است. (توسلی، 1384، 218)

مولفه های هویت ملی و تأثیر سبك زندگی برآن

هویت ملی یكی از انواع هویت جمعی است. همانگونه كه گفته شد هویت جمعی شیوه مشترك در نحوه تفكر (ارزش ها، اعتقادات، هنجارها، نمادها، رویكردها) احساسات و تمایلات یك گروه كه نوعی احساس تعهد و تكلیف نسبت به آن گروه را برمی انگیزد، می باشد. وجود و نتیجه هویت جمعی و احساس پایبندی و وابستگی و تعهد به اجتماع و گروه است. مقصود از پایبندی اعتقاد و دلبستگی به هنجارها و ارزش ها و مقصود از تعهد نیز مشاركت در جهت توسعه و تثبیت ارزش ها و هنجارها در گروه مربوطه است. (رزازی فر، 1379، 104)

هویت ملی مجموعه ای اعتقادی، روانی، ارزشی و عاطفی است كه همه افراد اجتماع را به هم پیوند می دهد و سبب تفاوت یك جامعه از یك جامعه دیگر می شود. در هویت ملی ابعاد جامعه ای و تاریخی سبب پیوستگی و همبستگی ملی مردم می شود، لذا از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در ابعاد جامعه ای كه در ارتباط با كیفیت روابط اجتماعی من فردی با مای اجتماعی است، تأثیرگذاری فرد بر جامعه و جامعه بر فرد پذیرفته می شود. در صورت تقویت روابط من و ما هویت ملی تقویت می شود.

سبك زندگی به عنوان یكی از متغیرهای اثرگذار بر هویت ملی كه مجموعه متعددی از رفتارها، نگرش ها، اعتقادات و ارزش ها را به همراه خود دارد، می تواند بر هویت ملی تأثیرگذار باشد با این تأثیرگذاری اگر در جهت مولفه های هویت ملی باشد خواهد توانست سبب هم پیوستگی و همبستگی جامعه شود و پیوندهای فرد و اجتماع را مستحكم كند ولی اگر سبك زندگی با مولفه های هویتی و هویت ملی در تضاد و تناقض باشد نه تنها سبب ایجاد شكاف های عرضی و طولی در جامعه می شود، بلكه نوع جدیدی از مناسبات را در رفتار اجتماعی شكل می دهد كه می تواند دستاوردهای تاریخی یك ملت را بر باد دهد.

نوع مطلب : سبک زندگی، 
برچسب ها : سبک زندگی، گونه شناسی سبك زندگی، سبك زندگی و هویت،
لینک های مرتبط :
اکبر رنجبران
جمعه 22 دی 1391
شنبه 18 شهریور 1396 12:05 ب.ظ
What a material of un-ambiguity and preserveness of valuable familiarity concerning unpredicted feelings.
شنبه 14 مرداد 1396 08:29 ب.ظ
Hi there, just wanted to mention, I liked this article.

It was funny. Keep on posting!
پنجشنبه 31 فروردین 1396 12:01 ق.ظ
I don't know whether it's just me or if everyone else experiencing issues
with your site. It appears like some of the text in your posts are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this
is happening to them too? This might be a issue with my browser because I've had
this happen before. Many thanks
چهارشنبه 23 فروردین 1396 08:55 ب.ظ
Hi there this is kinda of off topic but I was wondering if blogs
use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

I'm starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get advice from someone with experience.

Any help would be enormously appreciated!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای پایگاه اطلاع رسانی حجاب و عفاف شهرستان بیجار - محفوظ است