تبلیغات
- - گونه شناسی سبك زندگی ( قسمت هفتم )
-
پایگاه حجاب و عفاف شهرستان بیجار گروس پایگاه حجاب و عفاف شهرستان بیجار گروس پایگاه حجاب و عفاف شهرستان بیجار گروس پایگاه حجاب و عفاف شهرستان بیجار گروس پایگاه حجاب و عفاف شهرستان بیجار گروس
درباره وبلاگ


با عرض سلام و ادب ممنونم این وبلاگ را برای مطالعه انتخاب کرده اید. این وبلاگ در راستای آشنایی بیشتر با فرهنگ حجاب و عفاف و بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) برای کلیه علاقمندان و دوستداران اهل بیت علی الخصوص شهروندان بیجاری راه اندازی شده است. امیدوارم ساعات خوبی را با هم به کسب معارف فاطمی بپردازیم
از شما تقاضامندم لطف کنید و ما را با نظرات زیبای خودتون در این مسیر همراهی کنید

مدیر وبلاگ : رنجبران

××××××××××××××××
زهرا که عنایتش به دنیا برسد
باشد که به فریاد دل ما برسد
یا رب سببی ساز که در روز حساب
پرونده ما به دست زهرا برسد
××××××××××××××××
وقتی گدای فاطمه بودن برای ماست
احساس می كنم كه دو عالم گدای ماست

مدیر وبلاگ : اکبر رنجبران
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما در باره مطالب این وبلاگ چیست ؟

گونه شناسی سبك زندگی ( قسمت هفتم )

سبك زندگی غربی در تقابل با مولفه های هویت ایرانی

هر قوم و نژادی از مولفه های هویتی متفاوتی با توجه به سابقه مذهبی، تاریخی، جغرافیایی، نژادی و قومی برخوردار است، اما كشور ما به لحاظ پیشینه مذهبی و تاریخی تمدن سازی كه در طول تاریخ داشته است از برجستگی ها و امتیازات هویتی بهره می برد كه در بسیاری از ملت ها بی سابقه است. این مولفه ها عبارتند از:

1- احساس تعلق و عضویت: كشور ایران دارای چهار هویت قومی، ملی، امتی و جهانی است و در طول سالیان گذشته نظرسنجی های متعدد نشان داده است كه هویت ملی و دینی نسبت به سایر هویت ها در بین مردم از اهمیت و تعلق بیشتری برخوردار است و همین موضوع سبب شده است كه تلفیق های مناسبتی، آداب و رسوم ملی و اعتقادات و ارزش های مذهبی در كنار هم بدون هرگونه تخالف و تزاحم، تقویت كننده رفتار مردم ایران باشند.سبك زندگی این مولفه كه بر نمادها و ارزش های دینی و ملی استوار بوده و افراد بدون توجه به پایگاه های فردی، قومی، مذهبی در شرایط تعادلی به تعامل به آن هستند را مورد هجمه قرار می دهد و سبب شكل گیری هویت های اعتراضی می شود، به گونه ای كه اقوام ایرانی كه تاكنون در كنار همدیگر هویت ملی و اسلامی را مورد تأكید قرار داده اند در سبك زندگی غربی هویت قومی و جهانی را انتخاب كرده و تنش های اجتماعی و سیاسی را در جامعه دامن می زنند.

2- احساس غرور و افتخار: یكی از مولفه های هویت ایرانی اسلامی احساس غرور و افتخار به گذشته خود است و این مولفه سبب شده است كه همبستگی ملی را در میان اقشار، نژادها و اقوام مختلف این سرزمین به وجود بیاورد.اما ترویج سبك های زندگی این امكان را به اعضای یك جامعه نوجو می دهد كه به جوانان امكان به دست دادن تعریفی از خود و برقراری ارتباط در جهانی را می بخشد كه به سرعت تغییر می كند و ارزش های ملی در آن رنگ می بازد.بدین ترتیب نوع مصرف افراد امكان مشخص كردن مرزبندی های اجتماعی افراد و گروه ها را فراهم می سازد و افراد به جای تكیه و تأكید بر ارزش های ملی و بومی سابق الگوی جمعی جدیدی را پایه می نهند كه ارجحیت های آن اساساً بر مبنای عضویت های طبقاتی شكل می گیرد و این عوامل انگیزه بخش كنش های فردی می شود. افراد در طبقات مختلف به اقتضای تحصیلات، آگاهی ها و مهارت های خود از سرمایه های نمادین متنوعی استفاده می كنند تا از طریق آنها پایگاه اجتماعی و هویت خویش را ابراز دارند. در سبك زندگی احساس غرور و افتخار ملی جای خود را به احساس افتخارات نمادین كه ساخته و پرداخته یك گروه كوچك تر است، می دهد آنچه اعضای این گروه ها مبنای رفتار قرار می دهند، تجربه فردی، تأثیرات رسانه ها و هم رفتاری با برخی از الگوهای فراملی است.

3- تمایل به حفظ یكپارچگی و به هم پیوستگی جامعه: یكی از شاخص های بسیار مهم هویت جامعه ای : ملی، علاقه آحاد آن جامعه به تداوم جامعه و یكپارچگی و عدم تجزیه آن است. در صورتی كه هویت ملی در جامعه دچار چالش و یا بحران شود و مشروعیت حیات آن اجتماع تضعیف گردد، تمایل به تجزیه و تفكیك اجتماعی در میان شهروندان افزایش می یابد. (حاجیانی: 1389، 24)

در سبك زندگی حفظ یكپارچگی و به هم پیوستگی بی معنا است، زیرا هر سبك زندگی برای خود یك حالت و شیوه ای برای استفاده از كالاها، مكان ها و زمان های خاص است كه یك گروه را مشخص می كند. اما در عین حال بیانگر كلیت تجربه اجتماعی آنها نیست. (چانی؛ 1996، 5)

بنابراین سبك های زندگی وابستگی متقابل فرد و جامعه را از بین می برد و جامعه به عنوان كل غیرمنسجم ممكن است برایندی را طی كند كه به ضد خود نیز بدل شود و هویت ملی را مورد تهدید قرار دهد.

4- اهمیت فرهنگ و ارزش های ایرانی نسبت به سایر ارزش ها: فرهنگ با ارزش ترین دارایی هر تمدن است كه در صیرورت تاریخی سبب مانایی جامعه می شود. یكی از عوامل قدرت فرهنگ ملی این است كه اگر آن فرهنگ دچار تعارض با دیگر فرهنگ ها و حتی هویت های قومی، نژادی، جهانی و ... شد مردم آن سرزمین هویت ملی را بر سایر هویت ها ترجیح دهند. هویت ملی چون از یك منشأ اثرگذاری ملی، تاریخی و فرهنگی است از قابلیت سلطه و حاكمیت نیز برخوردار است، اما در جوامع نو ساختن هویت اجتماعی فرایندی یكسویه و منحصراً وابسته به نهادهای اجتماعی نیست. شكل گیری سبك های زندگی گاهی در تقابل با فرهنگ مسلط است.

5- تعهد برای دفاع از سرزمین : دفاع از سرزمین از مولفه های هویتی است كه در نظرسنجی های متعدد نشان داده شده كه بیش از 82 درصد مردم حاضرند در مقابل تهاجم دشمن به سرزمین از آن دفاع كنند. (ابوالحسنی: 1388، 173) تعهد به سبك زندگی و هویت ساختگی آن حس دلبستگی به سرزمین و دفاع از آن را از میان می برد، زیرا فردی كه در زندگی فردی و اجتماعی خود بنا را بر تمایز با دیگران، دگر پیوستگی با اشیا، اماكن و نمادهای بتواره ای دارد، فردی كه ارزش های جهانی، حاكمیت جهانی و جهان بدون مرز در فرایند ذهنی وی شكل گرفته است، نمی تواند خود را فدای سرزمینی كند كه نه تنها به آن تعلق ندارد، بلكه آرمان های آن را نیز در تقابل با خود می بیند. فضای اجتماعی كسانی كه در سبك زندگی گرفتار آمده اند، فضایی فراسرزمینی است، آنها عناصری چند سرزمینی هستند كه در كشورهای خارجی نیز دارای خانه و سكونتگاه هستند، در بانك های خارجی صاحب حساب هستند، فرزندان و خویشان و بستگان زیادی در خارج از كشور دارند و حتی یكی از نمادهای سبك زندگی آنها سفر و ارتباط مستمر با خارج از كشور است. در چنین وضعیتی سبك زندگی به یك رابطه مقابله ای با سرزمین هم می اندیشد.

6- پیوند و نقش آن در یكپارچگی ملی: در هر جامعه ای فقدان ارتباط افراد با یكدیگر زمینه كاهش انسجام و آسیب به هویت ملی را فراهم می كند و پیوند بین گروه ها و هویت های فردی با هویت های گروه های اجتماعی می تواند به ایجاد سرمایه اجتماعی برای نظام مبدل شود.

در هر جامعه ای دو نوع پیوند وجود دارد؛ پیوند عینی و پیوند ذهنی. در پیوند عینی افراد جامعه در كنار هم زندگی می كنند و دارای ارتباطات متقابل نیز هستند، اما در جوامعی كه پیوند ذهنی با هم دیگر دارند، اگر اصل مجاورت هم نداشته باشند در نهاد خود حس همگرایانه و مقاومت در برابر عوامل گسست گرا را تقویت می كنند.

از آنجایی كه مهم ترین ویژگی سبك زندگی «تمایزسازی» است و این نوع تمایزسازی مفرط در اجتماع سبب كاهش انسجام ملی و یكپارچگی آن شده و با وجود پیوند عینی در اجتماع پیوند ذهنی كه روح جامعه است را از بین می برد. انسجام ملی و حفظ پیوندهای اجتماعی بیش از هر عاملی به عنصر فرهنگی، ارزش ها و هنجارها بستگی دارد و سبك زندگی علاوه بر تغییر مصرف، تغییر در ارزش ها و نگرش ها و عناصر فرهنگی را نیز شامل می شود و اگر در جامعه ای چنین اتفاقی رخ بدهد رشته های به هم پیونددهنده اجتماع مقاومت خود را از دست داده و به شكلی جدید تغییر شكل می دهد كه در تضاد و تناقض با شكل پیشین است.یكی از ابعاد مهم سبك زندگی جنبه های نمادین آن و زندگی نمایشی است كه به آرامی جنبه های عاقلانه و رفتارهای همگرای اجتماعی افراد را با سوال مواجه می كند، قدرت اعمال سبك زندگی بر انسان به گونه ای حتمی و غیرقابل صرف نظر است كه گفته می شود سبك زندگی به عنوان قوه عاقله جدیدی عمل می كند كه اعمال، كردارهای اجتماعی، ارزش ها، انگیزه ها و هویت را تحت تأثیر خود قرار می دهد.این نیروی دگرگون ساز كه دارای سیالیت و عدم ثبات است از هدف های ثابت و با محتوایی پیروی نمی كند و به همین دلیل به گروه بندی های اجتماعی متفاوت می انجامد و جامعه را از درون با تضادهای بی شماری مواجه می كند؛ هویت های تصنعی و نمایشی را به جامعه تحمیل می نماید و در بلندمدت چالش های ساختاری آن، زمینه فروپاشی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را دامن می زند.

هویت هم فرد را معرفی می كند و هم راه او را در معنا بخشیدن به رفتارها، گفتارها، نمادها و اشكال فراهم می كند. كسانی كه هویت خود را از سبك زندگی غربی دریافت و پردازش كرده اند چگونه می توانند هویت اسلامی خود را حفظ كنند و یا آن را به اكمال برسانند؟ آیا آنها می توانند سبك زندگی خود را در قالب هویت اسلامی جای دهند؟ چگونه می توان سبك زندگی اسلامی را برای مقابله با مقوله ضد هویتی سبك زندگی غربی برگزید؟

تبعات سبك زندگی غربی بر هویت ملی

1- نسبی شدن هویت: سبك زندگی از آنجایی كه زندگی را از حالت ثبات خارج می كند و سبب سیالیت و تزلزل فرهنگی وهویتی می شود، فرهنگ و هویت را با بحران نسبی شدن مواجه می كند. هویت ملی ایرانی هویتی منسجم و نفوذناپذیر است و با هویت های نمادین و پسامدرنیته دارای تفاوت ذاتی و ماهوی است، رویكرد نسبی گرایی هویتی می تواند ارزش ها، آداب و رفتارهای افراد را دچار دگرگونی و تغییرپذیری كند. با نسبی شدن هویت و عدم قطعیت حوزه های فرهنگی، مذهبی و حتی شناخت خود و وظیفه خود، افراد در حیطه های غیرمحلی و غیرمحیطی محصور می شوند و آغاز فاصله با خود و با جهان ماورای خود را كه تا دیروز به آن وابسته بوده اند، پیش می گیرند.

2- ضربه سبك زندگی به آداب و رسوم: یكی از اركان هویت ملی آداب و رسوم است و در سبك زندگی اولین موضوعی كه باید دچار تغییر و تحول شود، آداب و رسوم است، در آداب و رسوم بسیاری از رفتارها و نگرش ها ممكن است منشأ و نتیجه نامطلوبی داشته باشد، اما در مجموع یكی از پارامترهای هویت ملی هر كشوری نیز است. زیرا به وسیله آداب و رسوم بسیاری از قواعد زندگی فردی و اجتماعی معنا پیدا كرده است. اكنون اگر قرار باشد كه آداب و رسوم جای خود را به سبك زندگی بدهد پایه های اجتماع معنوی هویت ملی دچار سستی و لغزش می شود؛ در سبك زندگی معنابخشی قواعد زندگی بر پدیده های نمادین كه دارای سرمنشأ درونی و ملی نیستند استوار شده است. این قواعد جدید كه با گسست اجتماعی مبدأ و مقصد نیز مواجه هستند نمی توانند نقش آداب و رسوم را برای هویت ملی بازی كنند و پایه های هویت ملی را سست می كنند. در هویت ملی ایرانی آداب و رسوم نقش ناگسستنی با هویت مذهبی و دینی دارد و حتی سبب تقویت هویت مذهبی نیز شده است. در این شرایط مقابله جهانی با آداب و رسوم محل هویت اجتماعی را دچار تلاطم می كند.

3- انطباق ناپذیری نقش ها: یكی از كاركردها و ویژگی های سبك زندگی انطباق پذیر و انطباق ناپذیری است، یعنی از یك سو امكان انطباق افكار، روحیات، احساسات و ارزش های یك فرد را با ارزش های جهانی مهیا و فراهم می كند و از سوی دیگر از ارزش ها، احساسات و روحیات درونی شده فرهنگ و هویت ملی كه دارای نشانه های مشتركی با عامه مردم و ادبیات، زبان، تاریخ و جامعه است، فاصله می گیرد، این تضاد و پارادوكس خود - اجتماع در ایجاد كنش های منفی و ارتباط نامتعادل جامعه- فرد را افزایش می دهد كه در نتیجه كاهش سرمایه اجتماعی را نیز به دنبال دارد.

در این گیرودار ارزش كالا یا هویت سبك زندگی گرایش و نظام ارزش های فردی باعث می شود كه زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد و این بیماری فردی در آینده به بیماری اجتماعی نیز مبدل شود، از این رو درجه انطباق ناپذیری فرد در جامعه انسانی مانند كنده شدن سنگ از كوه نیست كه با جدا شدن از آن به تنهایی به انتهای دره برسد. در جامعه انسانی جدا شدن یك فرد و یا انطباق ناپذیری آن مانند جریان سیلاب است كه با كندن مسیر خود، مسیر هموار زندگی برای دیگران را تخریب می كند.

4- فاصله نقش: هویت ملی كه در صیرورت زمان وظایف فردی و اجتماعی هر كدام از افراد انسانی را درونی سازی كرده است و فرد با تكیه بر آن خود را جزیی از یك كل می داند كه به سوی هدف مشتركی در حركت است، اما در جامعه غیرارزشی سبك زندگی فرد و اجتماع دارای فاصله نقش می شوند و در این نوع از حیات نقش های بدلی به جای نقش های اصلی نشسته و نقش پذیری و نقش آفرینی فرد در جامعه از بین می رود. در این صورت فرد كاركرد اصلی خود كه ایفای یك نقش شایسته بود را از دست داده و چندگانگی نقش و هویت بدلی زندگی وی را با مانع كاهش نقش و یا تضاد نقش مواجه می كند.
نوع مطلب : سبک زندگی، 
برچسب ها : سبک زندگی، سبك زندگی غربی در تقابل با مولفه های هویت ایرانی،
لینک های مرتبط :
اکبر رنجبران
جمعه 22 دی 1391
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 03:32 ب.ظ
Your means of explaining the whole thing in this paragraph is actually
nice, all be able to simply understand it, Thanks a lot.
جمعه 24 شهریور 1396 09:24 ق.ظ
Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your further write ups thanks once again.
شنبه 14 مرداد 1396 04:10 ب.ظ
Yesterday, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a twenty five
foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views.
I know this is completely off topic but I had to
share it with someone!
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:22 ب.ظ
I was recommended this blog by my cousin. I am not sure
whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty.
You are incredible! Thanks!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:22 ق.ظ
Hi! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could get a
captcha plugin for my comment form? I'm using the same
blog platform as yours and I'm having difficulty finding one?

Thanks a lot!
چهارشنبه 23 فروردین 1396 04:31 ب.ظ
I visited multiple sites but the audio quality for audio songs present
at this web site is really excellent.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای پایگاه اطلاع رسانی حجاب و عفاف شهرستان بیجار - محفوظ است