تبلیغات
- - گونه شناسی سبك زندگی ( قسمت هشتم )
-
پایگاه حجاب و عفاف شهرستان بیجار گروس پایگاه حجاب و عفاف شهرستان بیجار گروس پایگاه حجاب و عفاف شهرستان بیجار گروس پایگاه حجاب و عفاف شهرستان بیجار گروس پایگاه حجاب و عفاف شهرستان بیجار گروس
درباره وبلاگ


با عرض سلام و ادب ممنونم این وبلاگ را برای مطالعه انتخاب کرده اید. این وبلاگ در راستای آشنایی بیشتر با فرهنگ حجاب و عفاف و بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) برای کلیه علاقمندان و دوستداران اهل بیت علی الخصوص شهروندان بیجاری راه اندازی شده است. امیدوارم ساعات خوبی را با هم به کسب معارف فاطمی بپردازیم
از شما تقاضامندم لطف کنید و ما را با نظرات زیبای خودتون در این مسیر همراهی کنید

مدیر وبلاگ : رنجبران

××××××××××××××××
زهرا که عنایتش به دنیا برسد
باشد که به فریاد دل ما برسد
یا رب سببی ساز که در روز حساب
پرونده ما به دست زهرا برسد
××××××××××××××××
وقتی گدای فاطمه بودن برای ماست
احساس می كنم كه دو عالم گدای ماست

مدیر وبلاگ : اکبر رنجبران
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما در باره مطالب این وبلاگ چیست ؟

گونه شناسی سبك زندگی (قسمت هشتم )

رسانه و سبك زندگی

وقتی ساعت زندگی ما را رسانه ها مشخص می كنند، زنگی را هم باید از دریچه رسانه ها مشاهده كرد. یكی از مهم ترین ویژگی های سبك زندگی «انتخاب» از میان اشیا، علائم و نمادهای متكثر است. انتخاب نیز وابسته به «اطلاعات» است و به دست آمدن اطلاعات از طریق «ارتباطات» حاصل می شود. ارتباطات بخش پایه ای و مهم سبك زندگی است ونقش آن در مسائل سیاسی و تغییرات اجتماعی را نباید نادیده گرفت، زیرا رسانه ها قادرند در قالب سریال، فیلم سینمایی، مصاحبه، خبر، گزارش، فیلم های سینمایی بلند، تئاتر، رمان، شعر بر دریافت ها، ادراكات، احساسات و نوع ارزش گذاری ها از واقعیت های زندگی اثر بگذارند. مصرف رسانه ای مردم جهان به دلیل همه جایی شدن رسانه ها، هم فراگیر شده و هم استمرار غیرقابل تصوری یافته است، زیرا اگر در گذشته مصرف رسانه ای در زمان و محدوده مشخصی بود، اكنون قید مكان و زمان برداشته شده و محیط روزمره به یك محیط رسانه ای تبدیل شده است.این وابستگی به رسانه كه به عمق بخشی مفاهیم و پیام های رسانه ای انجامیده است به تقویت افكار، عقاید و نگرش های جامعه منجر می شود.
رسانه ها با ارائه الگوهای هنجاری اجتماعی مخاطبان را با سبك زندگی آشنا می كنند. مخاطبان به وسیله رسانه ها كه مهم ترین و اثرگذارترین آن تلویزیون است، تأثیراتی مانند همنوایی، هم رنگی با جماعت، تقلید، تبعیت، همانند سازی، جامعه پذیری، درونی كردن، نمایشی شدن و سطحی گرایی را پذیرا می شوند. در این میان نقش تلویزیون نسبت به سایر رسانه ها، نقش برجسته ای است، زیرا تلویزیون اگر چه نقش های مجازی را نمایش می دهد، اما مخاطب با مشاهده منبع مشروعیت بخش تلویزیون آنها را درونی می كند.

1- سه نسل رسانه و تغییر كاركرد

رسانه ها پیشینه ای بسیار طولانی دارند و در طول تاریخ دچار تغییر و تحولاتی شده اند كه همین سبب تغییر كاركردهای شان نیز شده است. رسانه های اولیه كه به «رسانه های سنتی» معروف هستند قدمتی طولانی دارند كه از ویژگی دسترسی نه چندان آسانی برخوردارند. از دهه 1980 به این سو كه با رشد عظیم و باورنكردنی رسانه ها در سطح جهان مواجهه بوده ایم. این رسانه ها كه به رسانه های جدید معروف هستند؛ امكان انتخاب دارند، سریع و بدون زحمت اطلاع رسانی می كنند. در آن دوران كه به دوران مدرنیسم هم معروف شده است رسانه ها ابزاری درخدمت مدرنیته و پیشرفت قرار گرفتند. در نظر آنها رسانه ها بازتاب دهنده واقعیت بودند و نه پدیدآورنده آن، اما در نسل سوم رسانه كه دوره، پس از مدرنیسم است شاهد اندیشه های ویرانگر و نافی مدرنیسم هستیم. پست مدرنیست ها كه تأثیر زیادی بر سبك زندگی غربی دارند، دارای ویژگی های زیر هستند:

الف) نسبی گرایی و عدم قطعیت در زمینه شناخت: بر اساس این اصل، پست مدرنیسم با مفاهیمی چون خرد، حقیقت، سنت، اخلاقیات و تاریخ كه در چارچوب مدرنیته معنا پیدا می كنند و تعیین كننده زندگی اند، مخالف است.

ب- قلب واقعیت: مطابق این اصل، انسان مدرن در پس واقعیت همان چیزی را می بیند كه می خواهد ببیند، نه آنچه هست.

ج- تردیدگرایی: همه چیز مورد تردید است و هیچ چیز را نباید قاطعانه پذیرفت.

د- رد غایت گرایی جهان و تأكید بر اومانیسم و هدف های معوج

ه- تكثرگرایی: پست مدرنیسم بر چندگانگی فرهنگی، قومی، نژادی و جنسیتی تأكید می كند و برخلاف مدرنیسم كه فرهنگ و عقلانیت غرب مدرن را یگانه راهكار سعادت تلقی می كند، برای همه جریان های منطقه ای اهمیت قائل است. (قره باغی، 1380: 136)

تفكر پست مدرنیستی در حوزه رسانه به ترویج عدم قطعیت، قلب واقعیت، تردیدگرایی، رد غایت گرایی جهان و چندگانگی فرهنگی تأكید می كند و همین عامل نیز سبب می شود كه سبك زندگی غربی كه بر پایه های لرزان رسانه ای استوار است همه دغدغه و نگرانی انسان ها شود.تفكر پست مدرنیستی معتقد است كه آنچه رسانه در اختیار ما قرار می دهد «نشانه» است و نه واقعیت. بنابراین رسانه ها واقعیت را منعكس نمی كنند، بلكه آن را می سازند.رسانه ها از این منظر از ویژگی تعیین كنندگی برخوردارند و مشخص می كنند كه كدام روایت از نظر اجتماعی، شهروندی و فرهنگی باید برجسته شود و كدام باید نادیده گرفته شود. در نتیجه رسانه ها از دیدگاه پست مدرنیسم شكل دهنده همه كاركردهای اجتماعی اند و برداشت ما از خودمان، جهان و واقعیت را تعیین می كنند. رسانه ها سازنده واقعیات و شیوه زندگی هستند و هیچ واقعیت خارجی جدا از آنها وجود ندارد. (دیباجی، 1390: 53)

2- ویژگی های فعالیت رسانه ای در زندگی روزمره

رسانه ها در زندگی روزمره انسان ها دارای نقش های اثرگذاری هستند كه تمام جوانب و ابعاد زندگی او را در برمی گیرند. رسانه می تواند در ساخته شدن یا تخریب وجوه زندگی نقش موثری داشته باشد. نقش رسانه در تعیین سبك زندگی و سعادت و شقاوت به گونه ای شده است كه در تصمیمات راهبردی نظام های سیاسی رسانه ها نادیده گرفته نمی شود. رسانه ها برای تعیین سبك زندگی چه فعالیت هایی می كنند؟

1/2 : رسانه ها به فرایند ساخته شدن هویت ها كمك می كنند. مردم از طریق رسانه ها خود و دیگران را می شناسند و رفتارهای مطلوب یا نامطلوب را معین می كنند. در این زمینه رسانه ها به عنوان یك الگو و یا یك معلم عمل می كنند كه افراد جامعه به تدریج با همراهی با آن شخصیت، رفتار و نگرش خود را درباره زندگی تغییر می دهند. 2/2- رسانه ها به فرایند معنایابی كمك می كنند. در جهانی كه به طور روزافزون پیچیده تر می شود و در جایی كه حوادث و رخدادهای دور دست بسیار پراهمیت می شوند ما بیشتر برای معنی كردن جهان به رسانه های همگانی متكی شده ایم. اگر رسانه ها در این فرایند معنایابی به ما كمك كنند در حالی كه ساختارشان در جهت سودرسانی به كارتل ها و تراست ها چیده شده باشد، معنایی كه برای ما می سازند از چه خصوصیاتی برخوردار است؟ آیا این معنا به فرایند تقویت هویت و ارزش های مخاطب كمك می كند یا به فرایند فروش كالا و بازاریابی؟ 3/2 : رسانه ها به دلیل محتوایی كه در جهت خشنود كردن و سرگرم ساختن مردم منتشر می كنند، لذت بخش هستند. این لذت می تواند از استفاده مستقیم محتوای یك رسانه خاص باشد كه از منظر زیبایی شناسی است و یا غیرمستقیم هنگام گفت وگو با دیگران صورت می گیرد و درك همراه با لذت با توجه به ماندگاری بیشتری كه در ذهن و ذائقه افراد دارند به موضوعی خاطره انگیز و قابل احترام تبدیل می شود. 4/2- رسانه ها به ساختارمند شدن زندگی روزمره كمك می كنند. زندگی روزمره مبتنی بر عادت ها است و از رسانه ها برای عادت بخشیدن به زندگی استفاده می شود. رسانه ها با استفاده از نقشی كه در عادت آفرینی دارند سبب ترویج و ماند گاری پیام های خود می شوند. 5/2- رسانه ها بر حیات سیاسی و فرهنگی سلطه دارند. از آنجایی كه مردم نسبت به همه امور اطلاع ندارند، رسانه ها با پردازش های رسانه ای واقعیت هایی را برای ما می سازند كه با حقیقت فاصله دارند و وابستگی هر چه كه ناشی از اعتماد ما به این رسانه ها است سبب سلطه آنان بر زندگی ما خواهد شد و سبك زندگی ما از این سلطه فرهنگی و سیاسی تأثیر می پذیرد.6/2- خلق الگو های ارزشی و رفتاری پرقدرت، برای مخاطبان. شكی نیست كه رسانه های قدرتمند به ایجاد انسان نماهای قدرتمند می پردازند و عموم مردم هم از رسانه های قدرتمند مانند كلانتری های با اقتدار تبعیت پذیری دارند و به شیوه های ناملموس تجویزهای آن را در خلق الگوهای ارزشی با رفتار خود تطبیق می دهند و به تصحیح رفتار خود اقدام می كنند، نه تصحیح دیدگاه خود نسبت به رسانه یا اعتراض به رسانه.

3- فرهنگ سازی رسانه ای

فرهنگ سازی رسانه ای فرایندی است كه در آن فرد با هنجارها و ارزش های رسانه ای آشنا می شود، آنها را می آموزد و به مرحله اجرا درمی آورد. یكی از مهم ترین كاركردهای رسانه در سطح جامعه عرضه الگوهای مناسب برای هویت یابی در مخاطبان است. رسانه ها با عرضه الگوهای مناسب به مخاطبان خود، ضمن انجام دادن فرایند فرهنگ سازی و جامعه پذیری در آنها، می توانند از طریق تولید و نشر برنامه های ویژه در جهت نشر فرهنگی خاص حركت كنند. مثلاً ترویج چگونگی تعامل و رفتار متقابل شهروندان، طرز حركات و حرف زدن، خودباوری های فردی و اجتماعی، تقویت روحیه همبستگی و اتحاد، ترغیب شهروندان به تطبیق پذیری و رعایت مقررات جامعه و تلاش برای بارور ساختن فرهنگ بومی و خرده فرهنگ های موجود در یك جامعه مواردی اند كه در عمل تأثیرگذاری این وسایل در آنها مشاهده شده است. (معتمدنژاد، 1371: 23)

برای فرهنگ سازی رسانه ای اقدامات زیر انجام می شود:

1/3- نظریه كاشت و سبك زندگی (Cultivation theor) به تأثیر عمده تلویزیون در مفهوم سازی از واقعیت و ترسیم چارچوب معنایی مخاطب، به خصوص بینندگان پر و پا قرص تلویزیون آنها را «بینندگان پر مصرف» می نامند. بر اساس این نظریه، تلویزیون قادر است با تكرار ایده ها و گرایش های خاص در درازمدت آنها را در ذهن مخاطبان بكارد یا پرورش دهد. تلویزیون دیدگاهی را در مخاطبان پروپاقرص خود خلق می كند یا پرورش می دهد كه پایه قضاوت آنها درباره دنیای اطراف شان می شود. به بیان دیگر جهان بینی مشترك، نقش های مشترك و ارزش های مشتركی بر پایه نیازهای نهادینه جامعه پیرامون، مكرراً از برنامه های تلویزیون پخش و در درازمدت در ذهن بینندگان پر مصرف تلویزیون كاشته می شود.دو فرایند «متداول سازی» و «تشدید» نیز از این روند حمایت می كنند. «متداول سازی» فرایندی است كه به موجب آن تماشای زیاد تلویزیون به لحاظ ویژگی های فرهنگی و اجتماعی سبب كاهش تفاوت های ناشی از عوامل فرهنگی و اجتماعی در بین تماشاگران پرمصرف و تثبیت و یكسان سازی دیدگاه های تماشاگران متفاوت می شود. به بیان دیگر تماشای زیاد تلویزیون سبب می شود كه بینندگان پرمصرف عقاید نزدیك به هم و چه بسا یكسانی پیدا كنند، حتی اگر از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در یك سطح نباشند. به عقیده جرج گربنر تماشای زیاد تلویزیون اثر عوامل اقتصادی را كاهش می دهد و از این لحاظ به همگرایی دیدگاه های مخاطبان متفاوت می انجامد. (حسنی فر، 1390: 26)

بر اثر متداول سازی نهادهای تلویزیونی منابع دیگر اطلاعاتی و ایده ها درباره جهان را به انحصار و تحت نفوذ خود در می آورند؛ البته نه به مفهوم سیاسی، بلكه به مفهوم واقعیت مسلط فرهنگی.طرفداران نظریه كاشت استدلال می كنند كه قرار گرفتن در معرض تلویزیون در بلندمدت به تحكیم پایدار جریان اصلی و غالب فرهنگی در ذهن بینندگان منجر می شود. جریان اصلی در این نظریه فرض می كند كه مجموعه نگرش ها، باورها، ارزش ها و كردارهای مسلط در درون فرهنگ تحت تأثیر آنچه پیوسته از تلویزیون در مقام ارزش های اصلی و غالب عرضه می شود، قرار دارد و بینندگان پرمصرف نیز به كشت دیدگاه های اصلی و غالب تمایل دارند. (مهدی زاده، 1384: 35- 32)

بر اساس فرایند تشدید هر چه محیط زندگی واقعی بینندگان تلویزیون شبیه تر به آن چیزی است كه از تلویزیون نمایش داده می شود، اثرهای كاشت «تشدید» می شود. در واقع، تشدید تجانس میان واقعیت نمایش داده شده از تلویزیون با واقعیت اجتماعی است. (سورین و تانكارد، 1381: 92)

جالب است كه گفته شود یكی از نویسندگان آمریكایی در مورد شیوه های تبلیغ در رسانه های آمریكایی می نویسد: همه آمریكایی ها از دیرباز به یك پیمان اجتماعی نانوشته اعتقاد داشتیم كه بر اساس آن هنگامی كه شما برای تماشای یك فیلم به سینما می روید دیگر هیچ نیازی به ارائه تبلیغات بازرگانی به مخاطبان یعنی شما نخواهد بود. این موضوع سبب شده است كه تا این حد شبكه های كابلی كه بدون تبلیغات هستند، محبوب شوند. امروز هنگامی كه به تماشای یك فیلم می نشینید، احتمالاً در حال دیدن یك تبلیغ تصویری طولانی هستید. (گنزالز، 1396: 41(

2/3- صنعت فرهنگ و استعمار انسان

در موقعیت كنونی وسایل ارتباط جمعی كاركرد و رسالت خود را به عنوان نهادهای آموزشی و آگاهی بخشی از دست داده اند و به درج و نشر و پخش مطالبی با عنوان سرگرم كننده، هیجان انگیز و تخدیركننده اذهان می پردازند كه ارمغان آن نه تنها آموزش و آگاهی بخشی نیست، بلكه در جهت تقویت جنبه های خیال پردازی، گریز از واقعیت، خودبیگانگی است كه همین منجر به نوعی بحران هویت در جوامع انسانی نیز شده است. «تئودور آدرنو» از اعضا و بنیانگذاران مكتب فرانكفورت، ستاره های سینما و مجموعه های سرگرم كننده را به عنوان مبنای ترویج الگوهای جدید معرفی می كند كه به الگوی مخاطبان مصرف گرای این رسانه ها تبدیل شده اند. بینندگان و مصرف كنندگان اینگونه از فیلم ها و رسانه ها، نهایت آمال و آرزوی شان را در هم رنگ سازی خود با این ستاره ها جست وجو می كنند و خواسته یا ناخواسته مقلد و دنباله رو این ستاره ها در شیوه زندگی، شیوه معاشرت و رفتار و نوع پوشش و مد لباس و ... می شوند و به تبع آن به مصرف كالاهای تجملاتی و لوكس تبدیل می گردند.
نوع مطلب : سبک زندگی، 
برچسب ها : سبک زندگی، رسانه و سبك زندگی، ویژگی های فعالیت رسانه ای در زندگی روزمره،
لینک های مرتبط :
اکبر رنجبران
جمعه 22 دی 1391
دوشنبه 13 آذر 1396 05:34 ب.ظ
آیا شما فکر می کنید اگر من چند مقاله خود را تا زمانی که ارائه می کنم نقل قول کنم
اعتبار و منابع به سایت شما؟ من
وب سایت در همان منطقه مورد علاقه به عنوان شما است
و بازدید کنندگان من واقعا از برخی از آنها سود می برند
از اطلاعاتی که اینجا ارائه می کنید لطفا اجازه دهید من بدانم اگر این کار با شماست
به سلامتی!
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:32 ب.ظ
من با تمام مفاهیم که به شما پیشنهاد کرده ام، به طور واقعی معتقدم
پست. آنها بسیار متقاعد کننده هستند و مطمئنا کار خواهند کرد. هنوز،
پست ها برای تازه کارها بسیار سریع هستند. ممکن است فقط شما آنها را کمی از دفعه بعد گسترش دهید؟
از پست شما متشکرم
پنجشنبه 23 شهریور 1396 10:45 ب.ظ
I think that what you published made a bunch of sense. However, consider this, suppose you composed a catchier post title?
I am not suggesting your information is not good., but suppose you added a post
title that grabbed folk's attention? I mean - - گونه شناسی سبك زندگی (
قسمت هشتم ) is kinda vanilla. You might look at Yahoo's front page and see how they
write post titles to get people interested. You might add a related video or
a picture or two to get readers interested about everything've got to say.
Just my opinion, it would make your posts
a little livelier.
پنجشنبه 9 شهریور 1396 04:40 ب.ظ
Excellent post. Keep posting such kind of information on your blog.
Im really impressed by it.
Hi there, You've performed an incredible job.
I will certainly digg it and in my view recommend to my friends.
I'm sure they'll be benefited from this web site.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:21 ق.ظ
First of all I want to say wonderful blog!

I had a quick question which I'd like to ask if you do not mind.
I was curious to know how you center yourself and clear your thoughts before writing.

I have had a difficult time clearing my thoughts in getting my
ideas out. I truly do enjoy writing however it
just seems like the first 10 to 15 minutes are usually lost
just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
Cheers!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای پایگاه اطلاع رسانی حجاب و عفاف شهرستان بیجار - محفوظ است